tlo-biale

Coaching indywidualny PRO

prawdziwa relacja

zrozumienie własnej roli

wspólne szukanie rozwiązań

rzeczywista zmiana

tlo-biale

Coaching grupowy i zespołowy

energia grupy

burza mózgów

wspólne szukanie rozwiązań

mnóstwo pomysłów

tlo-biale
Terapia indywidualna

prawdziwa relacja

głęboki wgląd

pokonywanie barier

rzeczywista zmiana

tlo-biale

Zarządzanie różnorodnością

nowa wiedza

zmiana postaw

lepsze rozumienie się

większa efektywność zespołu

dr Szymon Czapliński

Jestem psychologiem. Pracuję jako coach (ACC), psychoterapeuta i konsultant.

 

Nastawiony jestem na rozwój ludzi w oparciu o bardzo rzetelną analizę, sensowne wnioski i praktyczne sposoby wdrażania. W swej pracy diagnostycznej, rozwojowej i edukacyjnej łączę doświadczenie zdobyte w różnych obszarach w których jest aktywny: biznesowym, akademickim i tak zwanym III sektorze.

 

Dowiedz się też jakie są zalety mojego podejścia w coachingu (coaching PRO) w psychoterapii oraz zapoznaj się także z tym jak pracuję w coachingu grupowym i zespołowym.

coaching

Co to jest coaching?

Jako coach pomagam Tobie jako klientowi w wyznaczaniu i osiąganiu ambitnych celów zawodowych lub prywatnych. W trakcie coachingu pracuję między innymi nad wzrostem wybranych przez Ciebie kompetencji, niezbędnych do skutecznego działania na danym stanowisku oraz wygaszaniem starych, nieużytecznych nawyków. W swojej pracy pobudzam do autorefleksji. Obszarem mojej pracy coachingowej obok pracy zawodowej mogą być zagadnienia związane z rozwojem osobistym (tj. odzyskanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, poprawa jakości relacji z innymi ludźmi).

Jako coach nie dokonuję zmiany z Tobą, ale wspieram Cię, aby dokonał(a) jej samodzielnie.

Jak wygląda proces – seria spotkań?

Praca coachingowa to cykl kliku indywidualnych spotkań (najczęściej od 6 do 10). Spotkania te różnią się ze względu na to na jakim etapie procesu są. Generalnie można wyodrębnić takie oto cztery etapy:

coaching PRO

Czym jest coaching PRO?

Coaching który oferuję opiera się o triadę PRO – Person, Role & Organization.

W procesie coachingowym obszarami rozmów w sesji jesteś Ty jako osoba którą wspieram, Twoja rola zawodowa (lub społeczna) oraz organizacja w której  funkcjonujesz. Szczególnie ważnym obszarem jest część wspólna nakładających się na siebie trzech czynników.

Model ten ułatwia nam (mi i Tobie)  zrozumieć co i z jaką siłą wpływa na Twoje decyzje i jakie są koszty dokonanych wyborów. Praca w ujęciu PRO przynosi wymierne rezultaty zarówno w coachingu zawodowym – biznesowym jak i w tak zwanym „life coachingu”, gdzie obszarem pracy jest sfera pozazawodowa.

Jaki jest coaching PRO?

Coaching w moim wydaniu jest zawsze jakiś – ma on swoj charakter. Jestem bardzo uważny na to co mówisz jako klient. Jestem Tobą rzeczywiście zaciekawiony. Potrafię przy tym nie wyłączać mojego zmysłu analizy. Potrafię zadawać bardzo celne, często nieoczywiste pytania. Robię to bo bardzo ufam moim klientom. Wszystko to sprawia, że coaching w moim wydaniu jest jednocześnie i „głęboki” i „do przodu”. Jest on po prostu PROfesjonalny.

coachig kariery

Oferta coachingu kariery jest w przygotowaniu. Skierowana ona będzie do młodych osób (studentów i początkujących pracowników) zainteresowanych wsparciem w zaplanowaniu optymalnej ścieżki rozwoju zawodowego.

warsztaty grupowe

W zasadzie przez całą karierę zawodową prowadzę różne zajęcia z grupami. Lubię to robić bo w moim odczuciu grupy często rozwijają się szybciej niż jednostka a energia grupy może „dodać skrzydeł” i mocno zmotywować do działania każdą z osób w grupie.

coaching grupowy

Coaching grupowy

w moim wydaniu, to cykl całodziennych spotkań grupy z częstotliwością raz w miesiącu (lub jeśli jest wyraźna potrzeba częściej) przez minimum klika miesięcy. Prowadzę go w taki sposób by wykorzystując siłę procesu grupowego i moc relecji interpersonalnych stworzyć warunki do pracy indywidualnej na tle grupy. Najczęsciej grupę tworzą osoby które nie pracują ze sobą na codzień, a czasami w ogóle się nie znają gdy rozpoczynamy warsztaty. Warsztaty prowadzę tak by wszyscy uczestnicy pracowali razem, ale jednocześnie żeby każdy uczestnik rozwiązywał swój dylemat rozwojowy z jakim się mierzy w trakcie warsztatów grupowych.

Podczas warsztatów z coachingu grupowego jako prowadzący stosuję facylitację Action Learning (wywodzącą się z modelu R. Revans’a) a także stosuję superwizję grupową pracy autorską metodą zespołu reflektującego (wywodzącą się modeli T. Andersen’a i H. Bruning).

coachingPRO-slide2

Korzyści z coachingu grupowego:

  • każdy uczestnik pracuje nad swoimi indywidualnymi celami rozwojowymi
  • na rzecz każdego uczestnika pracują w sesji wszyscy uczestnicy (nawet kilkanaście osób)
  • każdy uczestnik otrzymuje wiele propozycji rozwiązań, sugestii dalszych działań i słyszy nowe pytania pomocne w jego indywidualnym rozwoju
coaching zespołowy

Coaching zespołowy

to podobnie jak coaching grupowy cykl całodziennych spotkań grupy z częstotliwością raz w miesiącu (lub jeśli jest wyraźna potrzeba częściej) przez minimum klika miesięcy. W tym przypadku grupę tworzą  osoby które pracują ze sobą na codzień, najczęsciej tworząc zespół. Warsztaty prowadzę tak by wszyscy uczestnicy pracowali razem na rzecz rozwojoweg celu zespołu. W ramach tego stwarzam warunki to tego żeby każdy uczestnik mógł w ramach realizacji celu zespołowego realizować wynikające z tego cele indywidualne.

Podczas warsztatów z coachingu zespołoweg jako prowadzący stosuję między innymi facylitację Action Learning (wywodzącą się z modelu R. Revans’a) a także stosuję superwizję grupową pracy autorską metodą zespołu reflektującego (wywodzącą się modeli T. Andersen’a i H. Bruning).

coaching-zespołowy

Korzyści z coachingu zespołowego:

  • każdy uczestnik pracuje nad celem rozwojowym zespołu
  • każdy uczestnik pracuje nad własnym celem rozwojowym wynikającym z celu zespołu
  • kążdy uczestnik otrzymuje wiele propozycji rozwiązań, sugestii dalszych działań i słyszy nowe pytania pomocne w jego indywidualnym rozwoju
zarządzanie różnorodnością

Zarządzanie różnorodnością

Wielobarwna, wielojęzyczna, rzeczywistość staje się normą w świecie biznesu. Jak poruszać się w gąszczu zróżnicowanych, często sprzecznych ze sobą norm, zwyczajów, potrzeb? Jak nie narazić się jednocześnie na niebezpieczeństwo popełnienia błędu i obrażenia partnera biznesowego? Warto wiedzieć jakie inne osoby mają preferencje w sposobie komunikacji i pracy oraz dobrze znać swoje mocne strony w tych obszarach. Jak to sprawdzić? Odpowiedzi na powyższ pytania są przedmiotem moich warsztatów z zarządzanią różnorodnością zepołów. Podczas warsztatów do diagnozy stylów kounikacji w zepole używam stworzonego w Norwegii narzędzia Diversity Icebreaker które służy do analizy, jednostek, zespołów i całych organizacji pod kątem występujących różnic miedzy ludźmi i możliwości wykorzystania w pracy tej różnorodności.

zarzadzanie-roznorodnoscia2

Korzyści ze szkolenia na temat zarządzania różnorodnością:

  • uczestnik za swój styl komunikowania się w zespole
  • uczesnik potrafi przygotować odpowiednie strategie komunikacji z ludźmi o innym stylu komunikacji, aby zwiększyć skuteczność działania i zminimalizować ryzyko nieporozumienia
  • uczestnik dysponuje wiedzą na temat różnic pomiędzy kulturami w ramach organizacji
  • potrafi identyfikować i usuwać stereotypy w postrzeganiu innych ludzi w swoim zespole

Wszystkie warsztaty i szkolenia grupowe prowadzę w oparciu o autorskie programy dopasowane do kontekstu grupy.

partnerzy

Często pracuję w zespołach projektowych z ludźmi, firmami i organizacjami którym ufam i których usługi i produkty mogę polecić. Zapraszam do zapoznania się z ich ofertą.

Ta część strony jest jeszcze w budowie.

 

kontakt

aby uzyskać więcej informacji na temat moich usług, skontaktuj się ze mną

tel: 606.68.68.03
email: szymon@coachingpro.com.pl
skype: szymon_4

sesje coachingowe prowadzę we własnym gabinecie w Krakowie lub w innym dogodnym dla klienta i dla mnie miejscu

napisz do mnie